Verblijfsregeling in Corona-tijden

Het zijn vreemde tijden voor iedereen. Hieronder vallen ook de ouders en de kinderen die normaal niet altijd onder hetzelfde dak wonen. De vraag stelt zich wat er moet gebeuren met kinderen die zich in een verblijfsregeling bevinden. Is het in tijde van COVID-19 nog toegestaan dat kinderen zich afwisselend bij mama of papa bevinden?

Hieronder kan u het antwoord op bovenstaande vragen lezen.

Toegestane verplaatsingen

De overheid stelt duidelijk dat enkel essentiële verplaatsingen toegestaan zijn, zoals naar de supermarkt, apotheek, dokter, bank, dierenvoedingswinkel, tankstation of nachtwinkel gaan. Ook is het toegestaan om naar je werk te gaan als je niet aan telewerk kan doen of als je een voor de maatschappij essentieel beroep uitoefent of in een cruciale sector werkt. Fysieke activiteiten in de openlucht zijn ook toegelaten.

Contact zoveel mogelijk binnen gezin houden

Daarnaast stelt men dat burgers verplicht zijn om thuis te blijven en om zoveel mogelijk contact buiten hun gezin te vermijden. Daar knelt nu net het schoentje.

Sommige gezinnen zijn namelijk gesplitst waarbij de ouders op een verschillend adres wonen. Indien de overheid stelt dat contact binnen het eigen gezin is toegestaan, dan zou men er ook van uit kunnen gaan dat het toegestaan is zich te verplaatsen naar een gezinslid dat op een ander adres woont. Dat laatste is wel degelijk het geval: een dergelijke verplaatsing kan als essentieel worden aanzien.

Concreet: de ene ouder mag haar/zijn kind(eren) dan naar de andere ouder brengen?

Het zou ook niet bevorderend zijn om kinderen van gescheiden ouders ineens weg te houden bij één van de ouders. Ook moet vermeden worden dat ouders die er een vechtscheiding op zitten hebben, of juist heel goed onderling overeen komen in deze tijden opnieuw beginnen te discussiëren. Het is van belang dat we ons allen vasthouden aan de normen en waarden die we hadden voor het ontstaan van COVID-19.

Soms kan het niet anders

Uiteraard spreekt het voor zich dat bepaalde situaties niet vragen om de verblijfsregeling gewoon verder te zetten. Denk hierbij aan een gezinslid (ouder of kind) dat ziek is geworden, een ouder die in de zorgsector werkt, ouders die zeer ver uit elkaar wonen en waarvoor het openbaar vervoer noodzakelijk is, etc. Het is zeker mogelijk om in die situaties een andere soort regeling te treffen, bijvoorbeeld de vakantieregeling reeds laten ingaan of contact houden via sociale media kanalen.

Opgelet voor niet-naleving van de verblijfsregeling

Bovendien is het belangrijk om de verblijfsregeling na te leven, gezien je in principe gehouden bent aan de overeenkomst of het vonnis waarin de regeling werd vastgelegd. Indien één van beide ouders zich daar niet aan houdt kan de andere de overeenkomst of het vonnis namelijk juridisch afdwingen.

Samengevat

De verblijfsregelingen worden aldus ietwat bemoeilijkt, maar het is gelukkig tot op heden nog steeds mogelijk voor je kind om beide ouders te zien – hetgeen in deze bizarre tijden toch wel van groot belang kan zijn. Daarnaast is het zelfs belangrijk om de verblijfsregeling te blijven naleven, gezien dit anders juridische gevolgen met zich kan meebrengen.

Indien u vragen of bemerkingen zou hebben omtrent uw eigen verblijfsregeling, neem dan zeker even contact met ons op per e-mail (info@bricksadvocaten.be) of telefonisch (09/269.00.06).