Ondernemingsrecht

Bricks Advocaten is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en het bank- en financieel recht.

In het ondernemingsrecht is het opmaken, reviseren en nalezen van contracten van primordiaal belang. Goede afspraken maken immers goede vrienden. 

We verlenen advies en begeleiden u bij alle aspecten van het ondernemen.

Mocht er zich een geschil voordoen staan wij u graag bij in kader van een minnelijke onderhandeling of na dagvaarding in een procedure voor de rechtbank waarbij we steeds rekening houden met de waarde van het geschil.

Onze experten

Bas Schuermans
Katrien Dhondt
Ingo Arnou

Nieuws en publicaties

Blijf in uw kot! Contracten sluiten tijdens een “lockdown”. Een digitale oplossing.

Bricks Advocaten zet dossiers verder

Overzicht van de heropstart van de zittingen voor de Rechtbank

Ons cliënteel aan het woord