Ondernemingsrecht

Bricks Advocaten is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en het bank- en financieel recht.

In het ondernemingsrecht is het opmaken, reviseren en nalezen van contracten van primordiaal belang. Goede afspraken maken immers goede vrienden. 

We verlenen advies en begeleiden u bij alle aspecten van het ondernemen.

Mocht er zich een geschil voordoen staan wij u graag bij in kader van een minnelijke onderhandeling of na dagvaarding in een procedure voor de rechtbank waarbij we steeds rekening houden met de waarde van het geschil.

Onze experten

Katrien Dhondt
Mario Popovic
Valérie Janssens
Ingo Arnou

Nieuws en publicaties

De fiscale zomerupdates van 2021

Successieverzekering: succes verzekerd?

Blijf in uw kot! Contracten sluiten tijdens een “lockdown”. Een digitale oplossing.

Ons cliënteel aan het woord