Verkeers- & aansprakelijkheidsrecht

Verkeersrecht

Beging u een verkeersovertreding of was u slachtoffer of dader van een verkeersongeval? In beide gevallen is het belangrijk u hierin te laten bijstaan door een vakkundig expert.

Dagvaarding voor de Politierechtbank?

Wanneer u bent gedagvaard voor de Politierechtbank staat één van onze ervaren advocaten u bij zowel voor de lichte overtredingen als voor de zwaardere overtredingen.

Hieronder vindt u een opsomming van de verschillende overtredingen:

-       Snelheidsovertredingen

-     Alcoholintoxicatie

-       Drugsintoxicatie

-       Vluchtmisdrijf

-       Negeren van een rood licht

-       Vervallen keuring

-       Verboden richting

-      Voertuig niet in de hand

-       Rijden zonder rijbewijs

-       Rijden tijdens rijverbod

-       Rijden zonder begeleider bij voorlopig rijbewijs

-       …

Wij lichten u niet alleen in over de bestraffing die u te wachten staat maar staan u bij om samen met u de juiste verdediging voor te bereiden waarbij een persoonlijke aanpak centraal staat. Elk dossier wordt vakkundig behandeld en u wordt van elke stap in uw dossier op de hoogte gehouden.

Slachtoffer of dader van een verkeersongeval?

Indien u zelf of iemand die u nauw aan het hart ligt slachtoffer was van een verkeersongeval is het belangrijk dat dit op een correcte manier wordt afgehandeld en u de nodige schadevergoeding krijgt. Zowel uw materiële als lichamelijke schade moet vergoed worden door de aansprakelijke partij of beter gezegd de dader.

Het is daarvoor dat onze experten een correcte en uitgebreide schade-eis opstellen zodanig dat u als slachtoffer een passende schadevergoeding verkrijgt.

Ook wanneer u zich niet kan vinden in het voorstel van de verzekeringsmaatschappij van de aansprakelijke partij, of er een betwisting is omtrent de aansprakelijkheid verlenen wij een deskundig objectief advies. Hierdoor weet u waar u aan toe bent zowel betreffende de slaagkansen van een procedure als over uw eventuele schadevergoeding.

Bent u geen slachtoffer maar dader van een verkeersongeval? Ook dan kunnen wij u bijstaan in het kader van een adviesverlening of een verdediging voor de Politierechtbank indien u gedagvaard bent.

Hieronder een korte opsomming van hetgeen wij voor u kunnen betekenen in het kader van een verkeersongeval:

-       Opmaak schadebegroting (berekening schadevergoeding)

-       Burgerlijke partijstelling voor de Politierechtbank/Correctionele Rechtbank

-       Opmaak objectief advies over aansprakelijkheid / slaagkansen juridische procedure

-       Afhandeling burgerlijke belangen na ongeval

-       …

Aansprakelijkheidsrecht

Het aansprakelijkheidsrecht kan worden samengevat met de volgende termen: fout, schade en causaal verband. Wat betekenen deze termen nu juist en wat is het verband ertussen? Wel, elke fout die aanleiding geeft tot een bepaalde schade moet vergoed. Deze vergoeding vindt plaats door het uitbetalen van een bepaalde schadevergoeding. Denk maar aan uw hond die in het been van een voetganger bijt, u zal als baasje moeten instaan voor deze fout en de voetganger een schadevergoeding betalen zodanig dat de schade kan worden hersteld.

Het komt erop neer dat elke fout (volgens artikel 1382 e.v. Burgerlijk Wetboek) waaronder ook elk strafrechtelijk misdrijf (zoals bv. slagen en verwondingen, aanranding, verkrachting, belaging, etc.) die aanleiding geeft tot schade moet worden vergoed.

Onze experten helpen en staan u dan ook graag bij in volgende zaken:

-       Klachtneerlegging bij de Onderzoeksrechter

-       Verhoor bij de politie

-       Opmaak van een schadebegroting  

-       Burgerlijke partijstelling voor de Rechtbank

-       Adviesverlening over de aansprakelijkheid

-       Opvolging van het strafrechtelijk onderzoek (bv. door het vragen van bepaalde onderzoeksdaden)

Onze experten

Céline De Pauw
Ingo Arnou

Nieuws en publicaties

Vrijspraak voor vrouw die door het rood reed

Welke gunsten kan u verkrijgen van de Politierechtbank?

Uw boete berekenen na verkeersovertreding?

Ons cliënteel aan het woord