Indexeer uw alimentatie

Om onderstaande berekening te maken kan het handig zijn om uw overeenkomst of het vonnis waarin de onderhoudsbijdrage werd vastgelegd bij de hand te nemen. Jaarlijks moet de onderhoudsbijdrage die u werd toegekend in principe worden geïndexeerd. Dit gebeurt niet automatisch. Wanneer de onderhoudsplichtige (degene die de onderhoudsbijdrage moet betalen) niet zelf de indexatie toepast, zal u hierom zelf moet vragen. Vul hieronder uw gegevens in en genereer zo een standaardbrief met de vraag tot indexatie van uw onderhoudsbijdrage.

info Icon
De maand die voorafgaat aan de maand en het jaar waarnaar verwezen wordt in uw overeenkomst of vonnis vanaf wanneer de eerste betaling moet gebeuren
Bv. onderhoudsbijdrage van € 200,00 per maand te betalen vanaf 1 maart 2019, dan is de basismaand februari 2019.
info Icon
De maand voorafgaand aan de maand waarin de nieuwe onderhoudsbijdrage moet betaald worden.
Bv. Voor het eerst indexeerbaar op 1 maart 2020, dan is de actuele maand februari 2020 of het jaar van aanpassing